GIÁ TRỊ CỐT LÕI

05:46 Ngày 28/06/2018

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

ĐẠO ĐỨC

Tuân thủ các chuẩn mực đạo đức chung. Hành động và suy nghĩ một cách có đạo đức

TÔN TRỌNG

Tôn trọng bản thân và tôn trọng sự khác biệt của đồng nghiệp, đối tác và khách hàng.

NIỀM TIN

Phát triển niềm tin với bản thân, cùng tạo ra môi trường tin cậy, tin tưởng lẫn nhau trong Công ty cũng như với đối tác. 

HIỆU QUẢ

Hiệu quả trong suy nghĩ sáng tạo; hiệu quả trong thực thi công việc. 

  • Email: duockhanglinh@gmail.com
    Hotline: 024.625.38946