Hệ thống phân phối

Địa chỉ nhà thuốc

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Nhà thuốc Hoàng Hải Số 71 - đường Tân Xuân - phường Xuân Đỉnh 02438383303
2 Nhà thuốc Kim Ngân Số 73 - đường Tân Xuân - phường Xuân Đỉnh 0987619949
3 Nhà thuốc Mai Trang Số 544 - đường Xuân Đỉnh - phường Xuân Đỉnh 01656098746
4 Nhà thuốc Hưng Hà Số 537 - đường Xuân Đỉnh - Phường Xuân Đỉnh 0976930133
5 Nhà thuốc Phương Trang Số 333 đường Xuân Đỉnh - Phường Xuân Đỉnh 01682617438
6 Nhà thuốc Nghĩa Hưng Số 310 - đường Xuân Đỉnh - phường Xuân Đỉnh 02437502219
7 Nhà thuốc Tâm Đức Số 260 - đường Xuân Đỉnh - Phường Xuân Đỉnh 0985103207
8 Nhà thuốc Tuyết Mai Số 245 - đường Xuân Đỉnh - phường Xuân Đỉnh 0945648568
9 Nhà thuốc Thu Hằng Số 200 - đường Xuân Đỉnh - phường Xuân Đỉnh 01654833217
10 Nhà thuốc Tư Nhân Số 14 - đường Xuân Đỉnh - phường Xuân Đỉnh 02437501105
11 Nhà thuốc Đại An Số 133 - Đường Xuân Đỉnh - Phường Xuân Đỉnh 0943473990
12 Nhà thuốc Hải Linh Số 95 - đường Xuân Đỉnh - phường Xuân Đỉnh 0987341108
13 Nhà thuốc Đức Anh 4 Số 7 - đường Xuân Đỉnh - phường Xuân Đỉnh 0917517605
14 Nhà thuốc Tâm Đức Số 5 - ngõ 2 - Nguyễn Văn Ngọc - Ba Đình 0989882508
15 Nhà thuốc Hải Linh 61 Cửa Bắc Ba Đình - Hà Nội 0989882508